Stabilna firma, profesjonalne wykonanie

O firmie


Firma AQUATECH Paweł Warpas świadczy usługi na terenie całego kraju w branży budowlanej specjalizując się w wykonawstwie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, robotach ziemnych, melioracjach i odwodnieniach oraz doradztwie technicznym.

Doświadczenie zespołu pomogło nam stworzyć kompleksową i profesjonalną obsługę prowadzonych przez nas robót. We wszystkich prowadzonych przez nas robotach stosujemy sprawdzone i atestowane materiały oraz profesjonalny i specjalistyczny sprzęt.

Czytaj więcej

Oferta


Co robimy?

  • budowa i przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji wodociągowej
  • budowa i przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji ściekowej, deszczowej i ogólnospławnej
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • nadzory budowlane
  • usługi koparką oraz koparko-ładowarką

Do kogo kierujemy naszą ofertę?

  • do generalnych wykonawców,
  • do firm deweloperskich,
  • do instytucji publicznych,
  • do inwestorów prywatnych