Referencje


W krótkim czasie zrealizowaliśmy inwestycję w charakterze podwykonawcy oraz Generalnego Wykonawstwa. Do głównych przedsięwzięć z ostatniego okresu czasu należą m.in.:

 1. Nazwa Inwestycji: Budowa sieci wodociągowej i deszczowej oraz wykonanie przyłączy sanitarnych dla budynku mieszkalnego
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie sieci wodociągowej fi 110 mm oraz budowa sieci deszczowej fi 400 mm w ulicy Dzikiej.
  Inwestor: STOLMAR S.C
 2. Nazwa Inwestycji: Budowa parkingu - element budowy akademika WSOSP
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej fi 160 mm - 600 mm, montaż osadników, separatorów oraz wylotu do rzeki.
  Inwestor: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
 3. Nazwa Inwestycji: Budowa przyłącza hydrantowego
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie przyłącza hydrantowego o długości ok. 60 m metodą przewiertu sterowanego, przebudowa wewnętrznej sieci wodociągowej, montaż hydrantu.
  Inwestor: LUMIKO Sp. z o.o.
 4. Nazwa Inwestycji: Budowa hangaru obsługi paliwowej dla samolotu szkolnego M-346” na lotnisku Dęblin
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej oraz wodociągowej.
  Inwestor: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
 5. Nazwa Inwestycji: Budowa hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem” oraz „Budowa spadochroniarni” na terenie lotniska wojskowego w Dęblinie
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, technologicznej, wodociągowej oraz montaż systemu retencyjno - rozsączającego dla wody deszczowej czystej.
  Inwestor: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
 6. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600”,
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, montaż wpustów oraz separatorów dla substancji ropopochodnych.
  Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 7. Nazwa Inwestycji: Przebudowa Rynku Mariackiego wraz z ulicami przyległymi, etap II.
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie sieci wodociągowej DN160 mm wraz z przyłączami.
  Inwestor: Miasto Węgrów
 8. Nazwa Inwestycji: Budowa ulicy łączącej II Etap Wewnętrznej Obwodnicy Miasta z ulicą Składową w Siedlcach
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie sieci deszczowej DN1000 i DN400 mm wraz z wpustami deszczowymi.
  Inwestor: Miasto Siedlce
 9. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na odcinku od km 24+495 do km 35+600”,
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie odcinka sieci deszczowej tłocznej DN315 mm o długości 300 m metodą przewiertu sterowanego, montaż pompowni wód deszczowych Q = 146 l/s.
  Inwestor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 10. Nazwa Inwestycji: Budowa przyłącza wodociągowego i instalacji hydrantów przeciwpożąrowych placu składowego węgla na terenie ZEC KGK Sp. z.o.o
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie wodociągu ppoż o długości ok. 500 m wraz z instalacją hydrantów metodą przewiertu sterowanego oraz montaż zestawu hydroforowego Q=108 m3/h.
  Inwestor: KGK Kozienice Sp. z.o.o
 11. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku Dęblin - etap II - zamówienie uzupełniające"
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP fi 1200, 1000, 800, 400 mm
  Inwestor: 12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie
 12. Nazwa Inwestycji: Roboty budowlane w zakresie przyłączenia kanalizacji sanitarnej TJE Wronów"
  Zakres wykonanych prac: Wykonanie kanalizacji tłocznej od przepompowni ścieków metodą przewiertu sterowanego.
  Inwestor: GAZ - SYSTEM S.A

Liczymy, że nasze dotychczasowe realizacje jak i jakość naszych prac przekonają Państwa do współpracy z naszą firmą.